Friday, June 9, 2017

eBIlik inovasi tempahan bilik-bilik khas

Assalamualaikum dan salam sejahtera...
PSS Baitul Hikmah akan memperkenalkan sistem tempahan bilik-bilik khas (eBilik). Sistem ini dibangunkan oleh En. Azudin untuk menguruskan tempahan bilik secara berpusat dan boleh dikendalikan secara atas talian.
Rajah menunjukkan antara muka utama eBilik

Nama guru-guru telah disimpan dalam pangkalan data dan para guru hanya perlu aktifkan untuk membuat log ID dan katalaluan. 
Rajah menunjukkan 5 modul dalam eBilik

sistem ini masih lagi dalam mode penambahbaikan dan sentiasa ditambahbaik dari semasa ke semasa. Menurut Azudin(2016) dari kajian pembinaan sistem tempahan bilik-bilik khas (eBilik) dalam PdP terhadap kepuasan pengguna mendapati bahawa dari segi aspek reka bentuk, aspek teknikal, aspek mesra pengguna dan aspek kepuasan pengguna adalah pada nilai min purata yang tinggi dimana sistem  ini memberi impak positif kepada guru-guru SMK Kompleks KLIA.

0 comments:

Post a Comment